Умови використання

Договір про надання послуг доступу та використання сайту https://getgrant-school.com/ у мережі Інтернет

м. Львів

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх клієнтів. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на веб-сайті https://getgrant-school.com/, використання його змісту і послуг, є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки представником GetGrant School персональних даних клієнтів.

Ознайомитися із положеннями Угоди про конфіденційності компанії можна за посиланням. Угода про конфіденційність є невід’ємною частиною цих Умов.

Дана публічна оферта адресована усім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Приватне підприємство «ГЕТГРАНТ» – код ЄДРПОУ 44147283, (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта (договір) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг, перелік яких розміщений на сайті GetGrant School.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – Приватне підприємство «ГЕТГРАНТ» – код ЄДРПОУ 44147283.

1.4. Сайт – Інтернет-сайт, доступний за адресою (що має доменне ім’я) https://getgrant-school.com, за допомогою якого надається доступ до сервісів та послуг GetGrant School.

1.5. Інформаційні матеріали — будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- й змішані матеріали інформаційного характеру.

1.6. Суб-Домен — домен третього рівня, що має вид http://name.getgrant-school.com, де name — ім’я, яке надається Замовнику у рамках облікового запису (аккаунту) на час використання послуг.

1.7. Замовник – фізична та/або юридична особа, Замовник сервісу, яка погодилася з Умовами та Політикою конфіденційності Виконавця, та зареєструвалась у встановлений на сайті GetGrant School спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.8. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до послуг сайту GetGrant School на платній або безкоштовній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку, встановленому даним Договором.

1.9. Платні послуги (професійний тариф) – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Замовнику послуги в об’ємі, передбаченому даним Договором, який Замовник обирає самостійно.

1.10. Безкоштовні послуги (відкритий тариф) – надання Виконавцем Замовнику послуги обмеженого доступу, тобто до обмеженої інформації за пошуком, яка міститься на сайті GetGrant School. Обсяг обмеженого доступу визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження із Замовником.

1.11. Тестовий період – це період, який складається з 1 (одного) календарного дня після реєстрації Замовника на сервісі Виконавця, протягом якого Замовник отримує на безкоштовній основі доступ до послуг сайту. Обсяг інформації за пошуком під час тестового періоду, визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження із Замовником.

1.12. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного обсягу послуг для Замовника за доступ до послуг сайту GetGrant School.

1.13. Обсяг послуг – це можливості, функціонал, контент, які є доступними для Замовника на умовах певного Тарифного плану та визначають обсяг прав Замовника на використання Сервісу.

1.14. Тарифний план – це умови, які визначають обсяг послуг, доступних Замовнику протягом певного терміну (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, 12 місяців), а також розмір оплати, яку повинен здійснити Замовник для отримання доступу до таких Ресурсів.

1.15. Особистий рахунок — функція Сайту, що дозволяє стежити за надходженнями й витратами коштів, сплачених Замовником за надання Послуг.

1.16. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована на сайті GetGrant School.

1.17. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.18. Дані авторизації — дані, необхідні для ідентифікації користувача й використання Сервісів, що складаються із Логіну — унікального ідентифікатора, у вигляди адреси електронної пошти, і Пароля — набору символів, що захищають доступ до облікового запису (аккаунту) Замовника від стороннього доступу третіх осіб.

1.19. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сайті GetGrant School передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.20. Обліковий запис (аккаунт) – сукупність Даних авторизації, Суб-Домену й Інформаційних матеріалів Замовника, що зберігаються та обробляються в програмно-апаратних комплексах. 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до можливостей сайту GetGrant School лише після здійснення Замовником реєстрації на сайті GetGrant School та створення облікового запису (аккаунту).

2.2. Послуга надається на платній або безкоштовній основі за вибором Замовника шляхом надання доступу до послуг GetGrant School.

2.2. Послуги починають надаватися Замовникові протягом доби, з моменту реєстрації Облікового запису (аккаунту) на Сайті та отримання Даних авторизації.

2.3. Виконавець зобов’язується надати Замовникові Послуги у вигляді доступу до Сайту та його Сервісам (далі «Послуги»), згідно обраного Замовником Тарифного плану.

2.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.5. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу, Замовник повинен припинити користування послугами сайту.

2.7. Замовник — суб’єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сервісі, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи та інші повідомлення від представників платформи GetGrant School.

2.8. Надання й одержання Послуг здійснюється Сторонами за допомогою мережі Інтернет.

2.9. У перелік Послуг не входить надання можливості використання Послуг в офісі Виконавця, настроювання й/або діагностика обладнання (персонального комп’ютера, модему і т.д.) і програмного забезпечення Замовника, як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Замовник самостійно реєструється в сервісі на сайті GetGrant School. в розділі «Мій обліковий запис (аккаунт). Реєстрація» та автоматично отримує «відкритий доступ».

3.2. Використання платного доступу є можливим після реєстрації Замовником та вибору платного періоду у порядку, передбаченому цими Умовами.

3.3. У випадку, якщо оплата не була здійснена або продовжена після завершення проплаченого періоду, доступ здійснюється у рамках «відкритого доступу».

3.4. Замовник має право оплатити доступ до послуг сайту авансовим платежем на 6 (шість) місяців наперед, отримавши при цьому знижку у розмірі, вказаному на сайті GetGrant School, якщо така знижка передбачена тарифним планом.

3.5. При умові реєстрації на курс освітньої платформи GetGrant School кошти за участь будуть автоматично зніматися із карткового рахунку Заявника протягом 1 доби.

3.6. Виконавець може на свій розсуд встановити додаткову функціональність, яка може надати Замовнику доступ до додаткових ресурсів сервісу. Ресурси, отримані Замовником на умовах додаткової пропозиції, не залежать від Тарифного плану Замовника та не впливають на обсяг послуг, доступних у рамках відповідного Тарифного плану. Умови додаткових пропозицій розміщуються у Сервісі і становлять невід’ємну частину цих Умов.

3.7. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд і у будь-який час змінювати умови Тарифних планів. При цьому, Замовник у будь-який час може замінити свій Тарифний план на інший з тих, що пропонуються Виконавцем на відповідний момент. Зміни Тарифних планів не поширюються на періоди, які були оплачені Замовником, а набувають чинності після спливу оплаченого періоду користування сервісу.

3.8. Умови Тарифних планів та умови Обсягу послуг становлять невід’ємну частину цих Умов та є обов’язковими для усіх Замовників. Крім того, у Сервісі можуть бути розміщені додаткові положення, що стосуються доступу до Сервісу. Такі положення також є невід’ємною частиною цих Умов.

 1. Умови реєстрації Облікового запису (аккаунту) й використання доменних імен

4.1. Для використання функціоналу Сайту, Замовнику необхідно створити Обліковий запис (аккаунт). Для реєстрації Облікового запису (аккаунту) Замовнику необхідно: (а) надати ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефона та вибрати вид своєї діяльності; або (б) авторизуватись через Facebook, Google.

4.2. Реєструючись на Сайті, ви підтверджуєте, що ви є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені або на законних підставах від імені юридичної особи. Ви також підтверджуєте, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.

4.3. Порядок зберігання та обробки персональних даних фізичних осіб Замовником встановлено в Політиці конфіденційності.

4.4. Замовник не має права надавати в оренду, продавати або будь-яким іншим способом надавати Суб-Домен у постійне або тимчасове, платне або безкоштовне, володіння й/або користування третім особам (за виключенням Користувачів, які зареєстровані у рамках Облікового запису (аккаунту). Суб-Домен, що надається Замовникові на час використання їм Послуг, протягом усього терміну дії Договору й після його закінчення належить Виконавцеві.

4.5. Суб-Домен надається в тому випадку, якщо на момент надання таке доменне ім’я вільне, та якщо не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми при реєстрації такого імені.

4.6. Права на використання Суб-Домену надаються Замовникові тільки на строк використання Замовником Послуг, за умови оплати цих Послуг.

4.7. Після закінчення дії Договору Виконавець має право надати Суб-Домен, який використовував Замовник, іншому замовникові (особі, що використовує Послуги Виконавця).

 1. Права та обов’язки Сторін

5.1. Обов’язки Замовника:

5.1.1. Вчасно й у повному обсязі сплачувати Послуги Виконавця відповідно до обраного Тарифного плану.

5.1.2. За рахунок своїх сил і коштів забезпечити собі доступ до мережі Інтернет і наявність необхідного для цього обладнання.

5.1.3. Повністю дотримуватися й виконувати умови Договору й інших угод, що регулюють використання Послуг, Сервісів і Сайту.

5.2. Обов’язки Виконавця:

5.2.1. Якісно, вчасно й у повному обсязі надавати Послуги Замовникові.

5.2.2. Не пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години попереджати Замовника про проведення профілактичних і ремонтних робіт, які впливають на доступність використовуваних Послуг шляхом відправлення відповідного попередження на адресу електронної пошти Замовника.

5.2.3. Зберігати конфіденційність даних Замовника, керуючись «Угодою про Конфіденційність», «Угодою Користувача», даним Договором й чинним законодавством.

5.2.4. Вчасно інформувати Замовника про зміну умов надання Послуг шляхом публікації такої інформації на Сайті й/або шляхом її відправлення на адресу електронної пошти Замовника.

5.3. Права Замовника:

5.3.1. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов даного Договору.

5.3.2. Вчасно й у повному обсязі одержувати від Виконавця інформацію (у тому числі, у письмовій формі) щодо якості, вартості й порядку надання Послуг. При цьому консультування про порядок використання Сайту й Сервісів здійснюється Виконавцем через електронну пошту: info@getgrant-school.com або за номером телефону: +38 (098) 150 7082.

5.4. Права Виконавця:

5.4.1. У випадку прострочення оплати Послуг більш ніж на 5 (п’ять) днів з моменту закінчення сплаченого періоду, а також у випадку порушення Замовником умов Договору й/або угод, що регулюють порядок використання Послуг, Сайту й Сервісів («Угода Користувача», «Угода про конфіденційність» і т.д.) і/або порушення чинного законодавства, Виконавець має право зменшити перелік Послуг або призупинити надання Послуг Замовникові шляхом блокування доступу Замовника до Облікового запису (аккаунту), Сайту, Сервісів. Виконавець письмово повідомляє Замовника за 3 (три) робочих дня (або в інший строк) до настання таких обмежень і блокування, із вказівкою причини такого блокування та, якщо це можливо, вказання умов, при яких доступ буде відновлений. У випадку припинення надання Послуг із причин, зазначених у даному пункті Замовник сплачує фактично зроблені Послуги.

5.4.2. По закінченню 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту блокування доступу Замовника до Облікового запису (аккаунту) Виконавець має право знищити Обліковий запис (аккаунт) Замовника та Інформаційні матеріали Замовника, що зберігаються в ньому.

5.4.3. При підвищених вимогах Замовника до функціональних, апаратних і інших ресурсів, які надаються в рамках Послуг, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовникові перехід на інший Тарифний план.

5.4.4. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором. При цьому Виконавець залишається відповідальним за якість надаваних Послуг з урахуванням обмежень відповідальності, передбачених даним Договором.

 1. Вартість послуг та порядок розрахунків

6.1. Вартість Послуг згідно обраного Замовником Тарифного плану на момент укладання Договору зазначається на веб-сторінці https://getgrant-school.com/courses/.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є день надходження коштів на розрахункових рахунок Виконавця від Замовника.

6.4. Мінімальний строк надання Послуг Замовникові, який є юридичною особою й здійснює оплату Послуг шляхом безготівкового перерахування коштів, становить 3 (три) місяці. У зв’язку з цим мінімальний платіж такого Замовника повинен становити не менше тримісячної вартості Послуг. Виконавець починає надання Послуг тільки після одержання повної сплати за даний період.

6.5. Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на рахунки Виконавця, за допомогою веб-сторінки Сайту «Обліковий запис (аккаунт)» – «Курси» — «Зареєструватись на курс».

6.6. Зарахування коштів у рахунок оплати Послуг відображується в Особистому рахунку (кошику) Замовника.

6.7. Послуги надаються за умови наявності позитивного балансу на Особистому рахунку Замовника. Замовник зобов’язаний самостійно стежити за настанням негативного балансу на своєму Особистому рахунку. Сервіс автоматично повідомляє Замовника про негативний баланс за 7 (сім) календарних днів до моменту його виникнення шляхом відправлення електронного повідомлення на адресу електронної пошти Замовника.

6.8. Виконавець має право в однобічному порядку змінювати вартість Послуг і Тарифні плани. Змінена вартість Послуг і Тарифні плани починають діяти з дати, зазначеної в письмовому повідомленні Виконавця, але не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту одержання такого повідомлення Замовником. Зміна вартості Послуг і Тарифних планів не застосовується до вже оплачених Замовником Послуг.

6.9. У випадку незгоди Замовника зі зміною вартості Послуг і/або Тарифних планів, Замовник зобов’язаний протягом 7 (семи) днів з моменту направлення Виконавцем інформації про зміни, письмово повідомити Виконавця по електронній пошті про свою незгоду. У випадку недосягнення згоди між Сторонами про зміни умов Договору, Договір вважається розірваним.

6.10. При здійсненні оплати Замовник зобов’язаний вказувати в платіжному документі свій Тарифний план і назву свого Облікового запису (аккаунту), який наданий йому при реєстрації. Якщо в призначенні платежу, здійсненого Замовником і зарахованого на розрахунковий рахунок Виконавця, не зазначений Обліковий запис (аккаунт) Замовника, Виконавець має право не надавати Послуги до моменту підтвердження Замовником даної оплати в рахунок конкретного Облікового запису (аккаунту).

6.11. Послуги вважаються сплаченими для того Облікового запису (аккаунту), який зазначений у призначенні платежу, незалежно від того, хто зробив сплату.

6.12. Замовник самостійно відповідає за правильність здійснюваних ним платежів. У випадку зміни банківських реквізитів Виконавця, нові реквізити можуть бути доведені до відома Замовника шляхом направлення відповідного письмового повідомлення. З моменту направлення Виконавцем письмового повідомлення про зміну платіжних реквізитів Замовник самостійно відповідає за платежі, здійснені по попереднім банківським реквізитам.

6.11. Датою сплати Послуг вважається дата зарахування коштів на поточний розрахунковий рахунок Виконавця.

6.12. При утворенні негативного балансу Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів здійснити оплату Послуг за обраний Замовником розрахунковий період згідно свого Тарифного плану.

6.13. Протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту утворення негативного балансу на Особовому рахунку Замовника, Обліковий запис (аккаунт) Замовника та Інформаційні матеріали, що зберігаються в ньому, зберігаються за Замовником. По закінченню цього строку, Виконавець має право знищити Обліковий запис (аккаунт) Замовника та Інформаційні матеріали, що зберігаються в ньому.

6.14. При неможливості використання Замовником Послуг із причин, що залежать від Виконавця, і за умови сумлінного виконання Замовником своїх зобов’язань за договором Виконавець не стягує оплату за час такого ненадання Послуг.

6.15. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

 1. Порядок здачі-приймання наданих Послуг

7.1. У випадку необхідності, за ініціативою однієї зі Сторін, по закінченню облікового періоду надання Послуг Сторонами може бути складений Акт здачі-приймання наданих Послуг.

7.2. У разі складання Акту Замовник зобов’язаний прийняти надані Послуги, підписати акт і повернути його другий екземпляр Виконавцеві не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту одержання, або в той самий строк надати Виконавцеві мотивовану відмову від підписання Акту, направивши її в письмовій формі на поштову адресу Виконавця: info@getgrant-school.com.

7.3. Замовник відповідає за несвоєчасне підписання й передачу Виконавцеві актів здачі-приймання наданих Послуг.

7.4. Доставка Замовникові підписаних Виконавцем документів проводиться за рахунок і засобами Виконавця. Доставка Виконавцеві підписаних Замовником документів проводиться за рахунок і засобами Замовника.

 1. Відповідальність Сторін

8.1. Сторони розуміють специфіку обробки й передачі даних у мережі Інтернет, тому погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг по незалежним від нього причинам, включаючи, але не обмежуючись в результаті збоїв у роботі програмно-апаратних комплексів третіх осіб і/або каналів передачі даних, що не належать Виконавцеві.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки й неодержану вигоду, пов’язану з використанням Послуг Замовником.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст будь-яких даних і Інформаційних матеріалів, які створюються, обробляються, передаються й отримуються Замовником або іншими користувачами Сайту й не відшкодовує будь-які збитки, нанесені такими даними, їхнім змістом і використанням.

8.4. У випадку якщо Замовникові стало відомо про порушення будь-якою іншою особою умов даного Договору, «Угоди Користувача», «Угоди про конфіденційність» або будь-якої іншої угоди з Виконавцем, Замовник зобов’язаний негайно повідомити Виконавця про такі порушення й вжити необхідних заходів, у межах своєї компетенції, для припинення таких порушень.

8.5. У випадку ненадання або неякісного надання Послуг Виконавець виплачує Замовникові штраф у розмірі 15% від вартості Послуг за відповідний місяць за кожний факт такого порушення. Оплата штрафних санкцій здійснюється винятково шляхом вирахування суми штрафних санкцій з вартості Послуг за наступний звітний період.

8.6. У випадку, якщо безперервний строк порушення надання Послуг перевищує 15 (п’ятнадцять) календарних днів, Замовник має право розірвати даний Договір в однобічному порядку й вимагати повернення вартості ненаданих або наданих неналежним чином Послуг.

8.7. Замовник відповідає за схоронність своїх Даних авторизації й за документально підтверджені збитки, заподіяні Виконавцеві в результаті санкційованого або несанкційованого одержання й використання Даних авторизації Замовника будь-ким. У випадку крадіжки Даних авторизації (Логіна й Пароля) Замовника, Замовник має право направити на адресу Виконавця письмову заяву про зміну Пароля з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, який підтверджує оплату Послуг на дату зміни Пароля.

8.8. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Умовами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.9. Замовник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Умов. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити ці Умови, доступ Замовника до Сайту може бути припинений. Виконавець може обмежити доступ Замовника до Сервісу, заблокувати або видалити Обліковий запис (аккаунт) у зв’язку із порушенням даного Договору.

 1. Права інтелектуальної власності

9.1. Всі компоненти Сервісу в цілому належать Виконавцю й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

9.2. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сервісу без письмового дозволу Власника сервісу суворо заборонене.

 1. Порядок вирішення спорів

10.1. Ці Умови та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

10.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цими Умовами, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

10.3. Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою таабо телефоном.

10.4. Усі протиріччя між Сторонами щодо виконання даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов’язкову досудову форму врегулювання суперечок шляхом пред’явлення претензії відповідно до чинного законодавства країни Виконавця.

10.5. До розгляду Виконавцем приймаються тільки ті претензії щодо Послуг, які заявлені Замовником у письмовій формі та з дотриманням строків позовної давності, що встановлені чинним законодавством країни Виконавця. Строк розгляду претензій Замовника становить не більш 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її одержання Виконавцем.

10.6. З метою врегулювання технічних питань, при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при використанні Послуг, Сайту, Облікового запису (аккаунту) й/або мережі Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експертів.

10.7. Сторони прийшли до згоди, що при розгляді суперечок, Сторони мають право надавати як докази роздруківку електронних листів (email), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа підтверджується незалежними експертами або Інтернет-сервіс-провайдером, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист.

10.8. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

10.9. Із усіх питань, не врегульованих Договором, Сторони будуть керуватися чинним законодавством країни Виконавця.

 1. Термін дії договору

11.1. Договір набуває чинності з моменту реєстрації Замовником Облікового запису (аккаунту) на Сайті і діє протягом усього строку, коли Виконавець надає Послуги, а Замовник їх сплачує, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

11.2. Дія Договору також припиняється у випадку:

11.2.1. розторгнення Договору за згодою Сторін;

11.2.2. відмови Замовника від Послуг, про яку він повинен сповістити Виконавця за 5 (п’ять) календарних днів до дати припинення дії Договору, шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця;

11.2.3. відмови Виконавця від надання Послуг, після закінчення терміну дії Договору, шляхом відправлення повідомлення про розторгнення Договору на адресу Замовника не пізніше 30 (тридцяти) днів до закінчення терміну дії Договору;

11.2.4. з ініціативи однієї зі Сторін у випадку грубого й/або систематичного порушення іншою Стороною умов Договору.

 1. Додаткові умови

12.1. Замовник підтверджує, що на момент підписання Договору він ознайомлений і повністю згоден при використанні Послуг і Сайту виконувати умови «Угоди про конфіденційність» і умови «Угоди Користувача».

12.2. Сторони встановили, що назви глав (статей) Договору призначені винятково для зручності користування текстом Договору і буквального юридичного тлумачення не мають.

12.3. Сторона, у якої відбулися зміни в контактних даних (поштова, юридична адреси, телефон, банківські реквізити, склад контактних осіб і інші дані, які можуть вплинути на виконання умов Договору) зобов’язана проінформувати про цей іншу Сторону протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з моменту таких змін.

12.4. Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної або іншої інформації, що надає цінність через її невідомість іншим особам, і вжити заходів по нерозголошенню такої інформації. У випадку розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення яким-небудь іншим способом можливі тільки по письмовому дозволі іншої Сторони, незалежно від причин і строку припинення Договору.

12.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання виявилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор). Сторони зобов’язуються інформувати один одного протягом 3 (трьох) днів з моменту настання даних обставин.

 1. Прикінцеві положення

13.1. Сторони погодили використання електронно цифрового підпису (ЕЦП) у документообігу в межах виконання цього договору.

13.2. Замовник має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення свого Акаунту. Для видалення Акаунту Замовнику потрібно надіслати лист із відповідним запитом на електронну пошту Виконавця.

13.3. Виконавець має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час.

13.4. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Умов у відповідному розділі Сервісу. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в Сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Замовник повинен періодично переглядати актуальні Умови. Якщо після спливу 5 (п’яти) календарних днів після внесення змін Замовник продовжує використовувати Сервіс, то це означає, що Замовник повністю і беззастережно погоджується із такими змінами.

13.5. Усі запити щодо використання Сервісу, зокрема ті, що передбачені цими Умовами, повинні надсилатися Виконавцю на таку адресу електронної скриньки: info@getgrant-school.com.

Затверджено: 25 серпня 2021 року

Змінено: 25 серпня 2021 року