Угода користувача

Угода користувача

Дана Угода користувача (далі «Угода») укладається між Вами (далі «Користувач») і Приватним підприємством «ГЕТГРАНТ» (далі Компанія) і регулює всі види використання матеріалів й послуг з Інтернет-сайту https://getgrant-school.com/ (далі «Сайт»), який є власністю й управляється Компанією, послуг, які надає Компанія, завдяки Сайту й усієї інформації, яка доступна на Сайті.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використовувати усі сервіси Сайту дозволено тільки особі (Користувачу), який прийняв (-ла) усі умови даної Угоди.

1.2. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням можливостей Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач надає свою згоду бути зв’язаним умовами даної Угоди з Компанією. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус і права Користувача й Вам забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті й будь-які послуги, які надаються в рамках Сайту.

1.3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту — як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті (незареєстрованний користувач) так і на користувачів, які мають будь-який обліковий запис, кожного з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).

1.4. Користувач не має права використовувати Сайт і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

1.5. Якщо закон країни проживання або знаходження Користувача забороняє використовувати Сайт із будь-яких причин, Користувач не повинен використовувати Сайт, а якщо продовжує користуватися Сайтом, то робить це на власний ризик і під власну відповідальність. При цьому всі умови даної Угоди залишаються в силі.

  1. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Доступ до Сайту для використання надаваних з його допомогою сервісів можливий тільки для зареєстрованого Користувача (який створив обліковий запис).

2.2. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує його права, Користувач зобов’язаний сповістити про це Компанію і надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку, якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мита й оплату адвокатських послуг).

2.3. При використанні Сайту Користувачеві заборонено:

2.3.1. створювати більше одного облікового запису на Сайті;

2.3.2. реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація Користувача Адміністратором у рамках відповідного Облікового запису (аккаунту), а також Облікового запису (аккаунту) фізичної або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;

2.3.3. розпалювати й сприяти розпаленню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;

2.3.4. здійснювати дії, що порушують права, волю, честь і гідність будь-якої особи;

2.3.5. розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності й/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, які належать Компанії і/або третім особам;

2.3.6. розміщувати інформацію, яка порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);

2.3.7. розміщувати матеріали порнографічного характеру й матеріали, заборонені до публікації законодавством про суспільну мораль;

2.3.8. здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації користувачів інших Облікових записів (аккаунтів);

2.3.9. намагатися одержати доступ до облікового запису й/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, за допомогою обману, зловживання довірою, підбора логіну й паролю;

2.3.10. розміщувати комп’ютерні віруси й/або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання й/або програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

2.3.11. поширювати інформацію, отриману на сервісах сайту, третім особам.

2.4. Відповідальність Користувача:

2.4.1. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яка є на Сайті.

2.4.2. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльності при використанні Сайту.

2.4.3. Користувач зобов’язується самостійно й за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, які пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.

2.4.4. якщо Користувачем не доведене зворотне, будь-які дії на Сайті, здійснені з використанням його облікового запису й/або його логіну й паролю, вважаються здійсненими цим Користувачем, при цьому Користувач несе повну відповідальність за такі дії, їх наслідки й результати, у т.ч. якщо використання облікового запису Користувача третьою особою було санкціоновано Користувачем.

2.4.5. у випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації, що порушує угоди між Сторонами або чинне законодавство, Компанія має право без повідомлення, за власним розсудом блокувати доступ до такої інформації на строк, необхідний для встановлення законності розміщення та використання такої інформації.

2.4.6. за порушення умов даної Угоди, має право блокувати доступ Користувача до Сайту й/або видалити обліковий запис Користувача.

2.5. Відповідальність Компанії:

2.5.1. Компанія не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті (наприклад у випадку, якщо Користувач санкціонував доступ третьої особи до інформації Користувача, або якщо третя особа одержала несанкціонований доступ), включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

2.5.2. Компанія не відшкодовує збиток, прямій або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.

2.5.3. Компанія не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні й контролю інформації, яка розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за вірогідність інформації, її законність, якість і відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.

2.5.4. Компанія не несе відповідальності за зміст сайтів, які не належать йому, посилання на які можуть бути присутнім на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

  1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

3.1. Користувач, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об’єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо й відео продукцію, комп’ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації й/або об’єктів інтелектуальної власності, які містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.

3.2. Дана Угода не надає Користувачеві ніяких майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності або третіх осіб, якщо це явно не зазначене, і усі права власності щодо таких об’єктів залишаються винятково за Компанією і/або відповідною третьою особою.

3.3. Користувач погоджується, що не буде використовувати отриману інформацію із Сайту з метою перепродажу чи передавати інформацію третім особам без письмового дозволу від Компанії.

3.4. Усі матеріали на Сайті є власністю Компанії і їх поширення Користувачем без письмового дозволу від Компанії заборонено.

  1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Користувач підтверджує, що він ознайомився й повністю прийняв умови «Угоди про конфіденційність» між Користувачем і Компанією, яка є додатком № 1 до Договору.

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Компанія має право вносити зміни в дану Угоду. У випадку внесення в Угоду істотних змін, додатково повідомить Користувача про ці зміни листом на електронну пошту. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує свою згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

5.2. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення інформаційних даних і інших технічних питань.

5.3. Користувач надає Компанії право надсилати Користувачеві повідомлення, які містять інформацію про Сайт, послуги Компанії або іншу інформацію. Користувач погоджуєтеся з тим, що такі повідомлення не розглядаються Сторонами як «спам» (повідомлення, у тому числі рекламного характеру, які Користувач не бажає отримувати).

5.4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаться в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їхнє порушення не скасовує дію цього положення або умови.

5.5. Сайт надається Компанією «як є». Компанія не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача. Компанія відповідає за безперебійну й безпомилкову роботу Сайту, а також збереженість облікового запису Користувача й інформації, яка розміщена Користувачем на Сайті, тільки в рамках угод і договорів, укладених між Користувачем і Компанією.

5.6. Компанія має право в однобічному порядку змінювати вартість, види й терміни дії послуг, які надаються в рамках Сайту.

5.7. Компанія може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.

5.8. До даної Угоди й відносинам між Компанією і Користувачем, застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо розгляду будь-яких претензій і суперечок, які стосуються Угоди.

Затверджено: 25 серпня 2021 року

Змінено: 25 серпня 2021 року